Privacy policy

 

Ons bedrijfsadres is:

 

 

De Silveren Peer

 

Bezoekadres

Christinalaan 2 (zijkant gaffelaar aan de Wilheminalaan/Willem Alexanderstraat)

3238 AD Zwartewaal

postadres

Irenestraat 14

3238 XT Zwartewaal

Email: info@desilverenpeer.nl

tel: 0619190559

Ons inschrijvingsnummer bij:

KVK:62481703

Ons B.T.W.-nummer is:

btw: NL002011022B08

 

Graag informeren wij u hier over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Dit kunnen gegevens zijn die wij van u ontvangen, maar ook door ons verzamelde gegevens. Mocht u naar aanleiding van het onderstaande nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met onze klantenservice.

 

Veilige communicatie

Alle gegevens die u met ons communiceert worden verstuurd over een beveiligde verbinding met onze website. Deze beveiligde SSL verbinding maakt gebruikt van moderne cryptografie, zodat andere mensen niet bij deze gegevens kunnen komen.

 

personalisatie

We gebruiken uw gegevens om uw winkelervaring persoonlijker te maken. Zo kunnen we op basis van uw interesses het aanbod van thee en andere aanverwante producten aanbod beter afstemmen op uw wensen en u aanbiedingen doen die voor u interessant zijn. We gebruiken daarvoor bijvoorbeeld informatie van eerdere bestellingen, cookies en uw IP-adres.

 

Wat doen we nog meer met uw gegevens?

We gebruiken uw gegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder vindt u een overzicht van de doelen en wat we daarbij met uw gegevens doen:

 

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website- Bankrekeningnummer

- Bankrekeningnummer

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@desilverenpeer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

De Silveren Peer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- De Silveren Peer analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

- De Silveren Peer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

 

 

 

 

Thee bestellen

Om uw bestelling naar u te kunnen verzenden hebben we uiteraard uw naam en adresgegevens nodig. Uw betaalgegevens worden in een beveiligde betaalomgeving gebruikt om uw bestelling te betalen. We gebruiken uw bankrekeningnummer alleen als u geld van ons terug krijgt. Het e-mailadres gebruiken we voor alle communicatie betreffende uw bestelling en het telefoonnummer om eventueel snel contact met u op te kunnen nemen over uw bestelling. We geven de gegevens aangaande de bestelling ook aan anderen als dat nodig is voor de bestelling, bijvoorbeeld aan de bezorgdiensten of aan ons distributiecentrum.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De Silveren Peer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Silveren Peer) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om je bestelling(en) af te handelen,, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Silveren Peer verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Silveren Peer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

De bedrijven die inzage hebben in de persoongegevens die binnenkomen bij De Silveren Peer zijn:

Bulldog media: Ze beheren de back up en de Server

Gravis ABC administratie kantoor: Boekhouding

Laposta:  Nieuwsbrieven

myparcel : vervoerder

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Silveren Peer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy verklaring te raadplegen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Silveren Peer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Info@desilverenpeer.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

 

De Silveren Peer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van De Silveren Peer. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 23/05/2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies

© 2020 - 2021 De Silveren Peer | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel